Velkommen til Tom Albertsen

Mental helse
og utvikling

Personlig utvikling

Utvikling handler om å få mer ut av ressursene, stå i ubehag, se perspektiver, lære seg strategier og bli enda råere.

Mental helse

Mental helse er tanker, kropp og følelser og noe alle mennesker har – en viktig dimensjon i det helhetlige helsebildet.

Bedre bedriftskultur

Du og dine ansatte er kulturbærerne i virksomheten. Sammen legger dere forutsetningene for resultatene.

TA KONTAKT

Kontoradresse

Skrivergården, Sophus Buggesvei 15, Larvik

telefon

Ring eller sms: 481 89 237

E-post

ta@tomalbertsen.no

Sosiale medier