Lederutvikling

Hverdagen som leder og ansatt kan være preget av tvetydighet, ulike verdier og kryssende interesser. Coaching av ledere og ansatte på individ – og teamnivå kan øke bevisstheten om deg selv, din roll og posisjon – men også forståelsen av velfungerende team og merverdien av dette.

Det handler om organisasjonens sosiale praksis – alle som er en del av konteksten påvirker og påvirkes av hverandre – derfor er det viktig å vite at hver enkelt medarbeider og leders atferd påvirker vår prestasjonsevne.

Kunsten å coache – hvordan bli en bedre leder

Ledelse er evnen til å bruke sine menneskelige kvaliteter i kombinasjon med forståelsen av;

  • Kommunikasjon
  • Sosial dynamikk
  • Prestasjonskulturens egenart

Lederrollen er sammensatt og kompleks. Målet bør derfor være å håndtere og redusere denne kompleksiteten. Tom Albertsen tilbyr et lederkurs litt uten om det vanlige. Gjennom Tom Albertsens lederkurs får du en unik mulighet til å utvikle deg som leder. Du som leder vil erfare nye perspektiver og få tilgang på enkle verktøy som fungerer. Tom tror på at vi lærer best gjennom å erfare. Derfor arrangeres «Kunsten å coache» over tre dager med en miks av ulike treninger, oppgaver og diskusjoner.

Ønsker du å utvikle dine ledere i din organisasjon?

Personlig lederutvikling – individuell oppfølging

Det handler om deg. Det handler om valg. Det handler om å møte sine individuelle utfordringer og ta ansvar for seg selv. Det handler om å være bevisst på hvordan du bruker tiden i møte med situasjonskravet. I én-til-én-coaching rettes fokus på din virkelighet i din virksomhet i en prosess på 6 – 10 sesjoner à 60 min. Tom jobber med helt konkrete situasjoner som du ønsker å ta opp. Coaching handler om å kunne sette seg inn i ditt perspektiv, se det du ser og skreddersy samtalene til dine behov.  Sammen utvikler vi den tillit og trygghet som skal til for at du kommer deg dit du ønsker.

Syns du dette høres spennende ut og du har lyst å få mer ut av deg selv?

Om Tom Albertsen

Tom Albertsen opererer som gestaltterapeut, mental trener og bedriftskonsulent. Han brenner for å arbeide profesjonelt med mennesker. Han har tro på at økt bevisstgjøring, vilje og tro på egen utvikling kan skape betydningsfull endring.

TA KONTAKT

Kontoradresse

Skrivergården, Sophus Buggesvei 15, Larvik

telefon

Ring eller sms: 481 89 237

E-post

ta@tomalbertsen.no

Sosiale medier