Mental helse

Mental helse er noe alle mennesker har og er en viktig dimensjon i det helhetlige helsebildet. «Mental helse handler om tanker, kropp og følelser». Utfordringer i hverdagen kan påvirke vår sinnstilstand og hverdagen kan oppleves komplisert og uoversiktlig. Redusert livskvalitet, opplevelsen av lidelse og sykemeldinger er ikke uvanlige tilstander.

Tom Albertsen benytter gestaltterapi som metoden som i dag er en av de mest utbredte retningene innenfor psykoterapi, coaching og veiledning. Gestaltterapien vektlegger relasjonen og sier at relasjonen i seg selv kan være helende. Sammen ser vi på det som dukker opp. Det kan være tøffe selverkjennelser og valg til berikende og meningsfulle hendelser.

Tom tilbyr individuell- og parterapi. En terapisesjon er av 60 min. varighet.

Om Tom Albertsen

Tom Albertsen opererer som gestaltterapeut, mental trener og bedriftskonsulent. Han brenner for å arbeide profesjonelt med mennesker. Han har tro på at økt bevisstgjøring, vilje og tro på egen utvikling kan skape betydningsfull endring.

TA KONTAKT

Kontoradresse

Skrivergården, Sophus Buggesvei 15, Larvik

telefon

Ring eller sms: 481 89 237

E-post

ta@tomalbertsen.no

Sosiale medier