Organisasjonsutvikling

Utvikling handler om å kunne få mer ut av dine og andres menneskelige resurser. Øke evnen til å stå i ubehag, se perspektiver og lære seg mentale strategier for å bli enda råere.

Personlig utvikling er for en selv, men kan også påvirke relasjoner og en organisasjonskultur som helhet. Tom har en bred erfaring med utviklingsarbeid og en av hans absolutte styrker er å skreddersy etter dine behov. Organisasjonsutvikling kan også handle om konfliktforebygging og konfliktløsning for virksomheter som opplever vanskeligheter pga interne spenninger.

Tom Albertsen tilbyr ulike programmer som former, forebygger og ikke minst fremmer utvikling som forankres i alle dem som involveres i prosessen.  Her er noen av det som tilbys:

Bedre kultur – bedre business

Noen hevder at kulturen sitter i veggene. Den gjør ikke det. Kulturen sitter i menneskene. Det er deg selv og folka dine som er kulturbærerne i bedriften – og som sammen legger forutsetningene for resultatene. Derfor bør du investere i deg selv og menneskene du har rundt deg. La målene dere har forme kulturen. Det er god business.

Talkshop – en perfekt arena for kulturbygging

Ledelse handler om valg – hva gjør du for å finne de beste løsningene de som gjør en forskjell, det som gir det lille ekstra og får det beste ut av den enkelte og organisasjonen som helhet.

Det handler om informasjon, eierskap og ansvarliggjøring. Talkshop retter fokus på akkurat dette. Her settes dine ledere og medarbeidere sammen for å prate. Her handler det om å utveksle erfaringer, sette ord på behov og opplevelser. Talkshop er som en gullgruve for businessen. Formen legger til rette for å dele informasjon på en måte som fremmer bedriftsutviklingen på en unik måte. Den fremmer kulturbygging og er konfliktforebyggende – to elementer som har direkte påvirkning på sykefraværet på den ene siden til kulturbygging på den andre siden.

Ambisjon er å utvikle og forsterke virksomhetens sosialkompetanse.

Kunsten å coache seg selv – utvikling sammen med teamet

Kunsten å coache seg selv er en bedriftsintern prosess der personlig utvikling sammen med teamet settes i fokus.

Oppmerksomheten rettes på – din virksomhet – menneskene, kulturen og den sosial praksisen som utspiller seg. Det betyr;

  • Deg og din selvledelse
  • Deg selv i rolle og del av teamet
  • Mekanismene i sosial praksis og merverdien av velfungerende kollektiv
  • Tydelig og effektiv kommunikasjon

Det ligger et stort økonomisk potensiale i velfungerende kollektiv og personlig vekst. Det handler om økt bevisstgjøring av de forhold som påvirker vår prestasjonsevne. En prosess gjennomføres fra 3-6 mnd fordelt på 6 samlinger som blir skreddersydd etter oppdragsgivers budsjett, unike ønske og behov.

Ønsker du å utvikle og forankre en solid prestasjonskultur i din organisasjon?

Om Tom Albertsen

Tom Albertsen opererer som gestaltterapeut, mental trener og bedriftskonsulent. Han brenner for å arbeide profesjonelt med mennesker. Han har tro på at økt bevisstgjøring, vilje og tro på egen utvikling kan skape betydningsfull endring.

TA KONTAKT

Kontoradresse

Skrivergården, Sophus Buggesvei 15, Larvik

telefon

Ring eller sms: 481 89 237

E-post

ta@tomalbertsen.no

Sosiale medier